ANAF Braila stiri aprilie 2012

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Situatii financiare persoane juridice fara scop lucrativ

Obligativitate : Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art.1, alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale la 31.decembrie în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin O.M.E.F.nr.1.969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat de M.F.P. pentru acestea.
   
Completare, depunere : Situaţiile financiare anuale cuprind bilanţul şi contul rezultatului exerciţiului.Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind bilanţul prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.
Situaţiile financiare la 31.decembrie 2011 se depun la unităţile teritoriale ale M.F.P. în format hârtie şi în format electronic, sau se transmit în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic constă într-un fişier pdf. având ataşat un fişier cu extensia “xml” şi un fişier cu extensia „ zip”. Fişierul cu extensia “zip”va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, declaraţia de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu  Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, scanate alb-negru, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului pdf.la care este ataşat fişierul „zip”.

Formularistică: Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de M.F.P., care este pus la dispoziţia persoanelor  juridice fără scop patrimonial în mod gratuit de către unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul A.N.A.F. la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.

Termenul de depunere : Termenul de depunere al situaţiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial la unităţile teritoriale ale M.F.P.este de 120 zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30.aprilie.2012.

Important: Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.